Nordsjøven Jazzband  / Northsea Road Jazzbaand ble av Richard Ditlefsen registrert i Foretagsregisteret i Brønnøysund med eget Orgasissjons nummer i 2006

Styreforman Richard Ditlefsen og er eier av foretaget

Styremedlem Stig G Normann

Produkter som leies ut sammen med oss er som følger :

Jazz - Kunsnerisk fremførelse Richie Di Jazz Group

PA1 -     Store høgtalere

PA2 -     Små høgtalere

MIC -     Mikrofoner

MIX 1-    Mixepullt lien 4 xlr

MIX 2-    Mixepullt stor 8 xlr

HKAB -  Høgtaler kabel

MKAB -  Mikrofonkabler

OPP -    Opp og nedrigging

FRAKT - Kjøring